การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 131
0 0

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566

QR Code แบบวัด EIT

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ขอเชิญประชาชนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยการสแกน QR Code) แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %