โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนาขยายผลสู่ “หมู่บ้านศีลธรรม”

จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 58
0 0

กิจกรรมที่ 1 “จัดกิจกรรมนายกพาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู และประชาชนเข้าวัด ร่วมกิจกรรมทางศาสนา”

กิจกรรมที่ 3 “อาราธนาศีล 5 หรือนั่งสมาธิ”

กิจกรรมที่ 4 “นายกจัดกิจกรรมจิตอาสา บูรณะภายในวัดบริเวณวัด”

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %