โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 เนื่องในโอกาสพร…

กิจกรรมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผ่านสื่ออิเล็กทร…

กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day)

ตามโครงการ วัด ป…

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคู

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการถมดินปรับภูมิทัศน์ด้านข้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งหมู่ที่ 6 ตำบลนาคู

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 7 ตำบลนาคู

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้อง (CCTV System) จำนวน 14 ตัว บ้านต้นคลอง,บ้านคูคลอง,บ้านคูล่าง,บ้านท้ายวัด,บ้านห้วยหมู,บ้านห้วยรี หมู่ที่ 1,2,4,5,7,8 ตำบลนาคู

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567