โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาคู ประจำปี 2566

กองการศึกษา ศาสน…

โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ ภายใต้ชื่อ “1 คน 1 ต้น” เพื่อคนอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์ผลคะแนน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

องค์การบริหารส่ว…

โครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ประกวด “หนุ่มคล้าว สาวทองกวาว” วันเห็ดตับเต่า งามที่สามเรือน ประจำปี 2566

การประกวด “…

โครงการอยุธยาบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คณะผู้บริหาร สมา…

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลนาคู

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา

เพื่อถวาย พระถวา…

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

ด้วยกิจกรรม “หนู…

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา