โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนาขยายผลสู่ “หมู่บ้านศีลธรรม”

กิจกรรมที่ 1 “จั…

เชิญเที่ยวงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยาเ…

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร (กิจกรรมที่4 อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น) ครั้งที่ 3

กองการศึกษา ศาสน…

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร (กิจกรรมที่4 อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น) ครั้งที่ 1

กองการศึกษา ศาสน…

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา

เพื่อถวาย พระถวา…

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

ด้วยกิจกรรม “หนู…

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ประจำปี พ.ศ. 256…

โครงการหนูน้อยยุคใหม่เด็กไทยไหว้สวย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล…

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการออกกำลังกายต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖