ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมให้คว…

กิจกรรมต้อนรับนักกีฬาการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เชิญเที่ยวงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา #ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กระตุ้นเศรษฐกิจ #ข่าวอยุธยา

โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

#วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 06.00 น. #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู และข้าราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ อบต.นาคู พร้อมกับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาคู ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ ปี 2566 #ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

โครงการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเป็นพิเศษ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ณ วัดนาคูสว่างอา…

โครงการพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565

ณ วัดนาคูสว่างอา…

โครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย รอบรู้เครื่องหมายจราจร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล…