ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคู

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการถมดินปรับภูมิทัศน์ด้านข้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งหมู่ที่ 6 ตำบลนาคู

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 7 ตำบลนาคู

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้อง (CCTV System) จำนวน 14 ตัว บ้านต้นคลอง,บ้านคูคลอง,บ้านคูล่าง,บ้านท้ายวัด,บ้านห้วยหมู,บ้านห้วยรี หมู่ที่ 1,2,4,5,7,8 ตำบลนาคู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลนาคู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างแท็งค์น้ำประปาพร้อมถังกรองสนิม บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลนาคู

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2567