ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assesment) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยการสแกน QR Code)แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 145
0 0
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %