กองคลัง

จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 643
0 0

กองคลัง

นางสาวประรินญา รักสระนิคม

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร 081-7809460

พนักงานส่วนตำบล

นางรจนา พูลเปี่ยม

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-ว่าง-

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-ว่าง-

พนักงานจ้าง

นางสาวสุวดี จิ๋วเชื้อพันธุ์

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพัชรา คงพร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวพิมพ์ลภัส ฤกษ์บุรุษ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวศศิมา ทองรักษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %