คณะผู้บริหาร

จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 840
0 0

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

นายฉลอง คงสัมฤทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

โทร. 089-9169983

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

-ว่าง-

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

-ว่าง-

นายบุญประเสริฐ ฤกษ์บุรุษ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลนาคู

โทร. 080-4368542

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นางสาวศรัณย์ยมล ชินพิริยะ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

โทร. 065-924-3683

นางสาวลภัสรดา ในจิตร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

โทร.089-081-3486

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %