หัวหน้าส่วนราชการ

จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 544
0 0

นางสาวศรัณย์ยมล ชินพิริยะ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

โทร. 065-924-3683

นางสาวลภัสรดา ในจิตร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

โทร. 089-081-3486

นางสาวฉันทนา สิงห์งาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

โทร.098-451-1256

นางสาวประรินญา รักสระนิคม

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.081-780-9460

นางสาวประรินญา รักสระนิคม

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.081-780-9460

นางสาวเรณู ร่มโพธิ์ทอง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร.081-499-3023

Happy
Happy
50 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
50 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %