ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถมดินปรับภูมิทัศน์ด้านข้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลนาคู

ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลนาคู

ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลนาคู

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน ห้วยหมู หมู่ที่ 6 ตำบลนาคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายเชื่อมถนนลาดยาง สาย 3372 ถึงสายบริเวณที่นา นายทวิน สายทัศน์ บ้านคูคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลนาคู กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6-7 บ้านห้วยหมู ตำบลนาคู 28/12/2564

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2-7 บ้านห้วยหมู ตำบลนาคู 22/12/2564