คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 134
0 0

คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น (งานการเจ้าหน้าที่) (นักทรัพยากรบุคคล)

คู่มือการลา (งานการเจ้าหน้าที่) (นักทรัพยากรบุคคล)

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (สำหรับเจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี)

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ (งานธุรการ) (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %