สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 646
0 0

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

นางสาววารี เขียวฉอ้อน

ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

นายศักดา ปิติควร

รองประธาน

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

นางสาวศรัณย์ยมล ชินพิริยะ

เลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

นายทวี ปทุมานนท์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

นางนิตยา เพ็งแข

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

นายประทุม นาคเกษม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

นางจรรยา คุ้มประไพ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

นายณรงค์ อิ่มสำราญ

สมชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

นางสาววารี เขียวฉอ้อน

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

นายศักดา ปิติควร

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

นางสาวอนุชิตา เหลืองสีทอง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %