กองช่าง

จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 533
0 0

นางสาวประรินญา รักสระนิคม

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานส่วนตำบล

วิศวกรโยธา

-ว่าง-

นายช่างโยธา

-ว่าง-

เจ้าพนักงานพัสดุ

-ว่าง-

พนักงานจ้าง

นายสหรัฐ เพ็งแข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายกลวัชร เกิดอ่ำ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายบำรุง แก้วพันลึก

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายยม กำมะนัส

คนงานประจำรถขยะ

นายสถาพร เหรียญทอง

คนงานทั่วไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %