โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566

ตั้งแต่วันที่ 29…

โครงการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเป็นพิเศษ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ณ วัดนาคูสว่างอา…

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู รับมอบรางวัล จาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #โครงการชุมชนปลอดขยะ (ZERO WASTE) ปี 2565 ระดับประเทศ

ณ วันอาทิตย์ ที่…

ภาพกิจกรรม #มอบสวัสดิการทุนการศึกษาพร้อมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

กองทุนสวัสดิการช…

โครงการพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565

ณ วัดนาคูสว่างอา…

โครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย รอบรู้เครื่องหมายจราจร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล…

โครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕

โครงการส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กปฐมวัย จากการทำขนมลูกชุบ

ณ.ศูนย์พัฒนาเด็ก…

โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการประสานพลังต่อต้านยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนตำบลนาคู ประจำปี ๒๕๖๕

อบต.นาคูร่วมกับอ…

โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ล้านต้น”

วันที่ ๑๐ สิงหาค…