กิจกรรมต้อนรับนักกีฬาการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

โครงการ Big Cleaning Day

ต้อนรับขบวนปั่นจ…

โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

#วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 06.00 น. #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู และข้าราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ อบต.นาคู พร้อมกับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาคู ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ ปี 2566 #ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566

ตั้งแต่วันที่ 29…

โครงการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเป็นพิเศษ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ณ วัดนาคูสว่างอา…

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู รับมอบรางวัล จาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #โครงการชุมชนปลอดขยะ (ZERO WASTE) ปี 2565 ระดับประเทศ

ณ วันอาทิตย์ ที่…

ภาพกิจกรรม #มอบสวัสดิการทุนการศึกษาพร้อมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

กองทุนสวัสดิการช…

โครงการพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565

ณ วัดนาคูสว่างอา…

โครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย รอบรู้เครื่องหมายจราจร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล…