ลงพื้นที่ตัดหน้าบริเวณริมถนนหมู่ 8 โดยฝ่ายป้องกันสาธารณภัย ( 28/พ.ย./2560 )

ลงพื้นที่ดูแลควา…

กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ 14-15 ตุลาคม ( 9พ.ย.2560 )

งานสอยดาววัดนาคูสว่างอารมณ์ราษฎร์ 15-16 ตุลาคม พ.ศ.2560 ( 9/พ.ย./2560 )

ภาพกิจกรรมงานสอย…

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ( 1/พ.ย./2560 )

โครงการอบรมคุณธร…

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ตุลาคม 2560 ( 1/พ.ย./2560 )

เนื่องในพิธีถวาย…

วางพวงมาลาวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( 1/พ.ย./2560 )

งานเปิด อบต ( 30ต.ค.2558 )

งานประกวดสาวงามวิลัย ปี 2557 ( 20/พ.ย./2557 )

งานประกวดสาวงามว…

งานแห่เทียนพรรษา ปี 2557 ( 20พ.ย.2557 )

งานแห่เทียนพรรษา…