ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

เรื่อง การติดตั้…

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติตำบลนาคู ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ของกลุ่มเกษตรกร

สำนักงานพลังงานจ…

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 67 พ.ศ.2566 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 68 พ.ศ.2566 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 69 พ.ศ.2566 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งน้ำตาลทราย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567

เชิญเที่ยวงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยาเ…

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ ภายใต้ชื่อ “1 คน 1 ต้น” เพื่อคนอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566