การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม

คำสั่งคณะทำงานกา…

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานผลการดำเนิ…

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

โครงการ Big Cleaning Day

ต้อนรับขบวนปั่นจ…

นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล

Social Network

Facebook : ที่ทำ…

ประชาสัมพันธ์การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู